Stodenní císařství

, období vlády Napoleona I. Bonaparta od jeho návratu z vyhnanství na Elbě (1. 3. 1815) do abdikace po porážce u Waterloo (22. 6. 1815).

Související hesla