Stoppard Tom

, anglický dramatik českého původu. Proslavil se tragickou groteskou Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtvi, parodující epizodu ze Shakespearova Hamleta; silně ovlivněnou S. Beckettem. V pozdějších dílech Beckettův vliv slábne a uplatňuje se více travestie a hra s jazykem. Hra Travestie se inspiruje komedií O. Wildea Jak je důležité míti Filipa a řeší problém odpovědnosti umělce. Uvádí na scénu postavy V. I. Lenina jako směšného revolucionáře a J. Joyce při jejich fiktivním setkání v Curychu v roce 1915. Jednoaktovky Dogg’s Hamlet and Cahoot’s Macbeth (Doggův Hamlet a Kohoutův Macbeth) konfrontují prostředí anglické internátní školy, kde si žáci vymysleli vlastní jazyk, s představením Macbetha, které se odehrává v chartistickém „bytovém divadle“ a je narušeno vpádem důstojníka Státní bezpečnosti. Proti totalitní zvůli jsou zaměřeny také hry Každý hodný hoch zaslouží odměnu a Profesionální faul, odehrávající se v sovětské psychiatrické léčebně a na filozofické konferenci v Praze. Další hry se vracejí k tradici frašky (J. N. Nestroy) a konfrontují prožitky herců, postav a autora, např. Arkádie, Hapgoodová.

Související hesla