Strabón

, řecký historik a zeměpisec. Autor historického díla Hypomnémata (Paměti, nedochovalo se). Napsal nejobsáhlejší antické zeměpisné pojednání Géografika, v němž jsou i nejstarší zmínky o českých zemích.

Související hesla