Strana národní jednoty

, česká politická strana za druhé republiky. 1938 – 39. Sjednotila všechny politické strany kromě sociálně demokratické strany a Komunistické strany Československa. Její jádro tvořila bývalá agrární strana; politicky směřovala k nacionálně akcentovanému autoritativnímu režimu. Předseda R. Beran.

Související hesla