Strana politická

, subjekt politického systému, který je více či méně pevným sdružením občanů spojených stejnými či obdobnými názory na společenské vztahy, ekonomiku, postavení národa, člověka, náboženství nebo životní prostředí. Na rozdíl od jiných účastníků politických vztahů, např. odborů, zaměstnavatelských svazů, církví ap., strana politická usiluje svou účastí ve volbách o zastoupení ve volených státních orgánech, aby s podporou určité části populace získala přístup k politické moci a mohla tak realizovat státní politiku odpovídající strategickým zájmům různých skupin obyvatelstva. Politické strany se liší programy, způsobem organizace (centralizovaná strana, volnější sdružení), počtem členů (strana masová, strana elitní). Vyvíjely se v souvislosti se zaváděním instituce parlamentu a v závislosti na prosazení hlasovacího práva. Od počátku 19. stol. se postupně staly (spolu s volněji organizovaným hnutím) jedním ze základních prvků systému politického, zejm. v demokraciích (viz též bipartismus, multipartismus).

Související hesla