Stránský Adolf

, český politik; otec Jaroslava Stránského, blízký spolupracovník K. Kramáře. Vydavatel Moravských listů, od 1893 Lidových novin, 1908 – 18 předseda Lidovo-pokrokové strany; od roku 1895 poslanec říšské rady a moravského zemského sněmu. Za 1. světové války v odboji; zastával radikální postoje. 1918 – 20 poslanec Revolučního národního shromáždění i 1920 – 25 senátor, 1918 – 19 ministr obchodu. 1925 spoluzakladatel Národní strany práce.

Ottův slovník naučný: Stránský Adolf

Stránský: S. Adolf, politik český (*1855 v Habrech). Práva studoval ve Vídni. Od r. 1886 jest advokátem v Brně. Oddal se od mládí životu veřejnému. Býval členem redakce vídeňské »Tribune«, referentem »Politi▽ a »Národních Listů«. V Brně r. 1889 založil si svůj vlastní list »Moravské Listy«, který byl později přeměněn v deník »Lidové Noviny«. Stránský: s. je stoupencem směru svobodomyslného a vůdcem mladočeské strany na Moravě, nazývané tam stranou lidovou. R. 1895 Stránský: s. došel zemského i říšského mandátu v městské skupině Nového Města. Stranou mladočeskou byl vyslán nejednou do delegací. V klubu českých poslanců na sněmě moravském jest místopředsedou. Stránský: s. je výborný řečník, politický praktik a organisátor. R. 1900 byl ve vyrovnávacích konferencích ve Vídni a jest členem vyrovnávacího výboru na Moravě. Tbk.

Související hesla