Straubing

, město v jižním Německu ve spolkové zemi Bavorsko; 44 500 obyvatel (1996). Leží na pravém břehu Dunaje. Obchodní a zpracovatelské středisko zemědělského okolí nazývaného „bavorskou obilnicí“. Kolem roku 500 př. n. l. zde vzniklo keltské oppidum, kolem změny letopočtu římský vojenský tábor. Řada stavebních památek. Pivní slavnosti.

Ottův slovník naučný: Straubing

Straubing viz Štrubina.

Štrubina (Straubing), město v Bavorsku na prav. bř. Dunaje (přes nějž tu dva mosty) a při žel. tr. Řezno-Pasov, má 17.541 obyv. (1900), obv. soud, zámek, několik kostelů, mezi nimi vyniká kostel sv. Jakuba, vystavěný v l. 1492-1512 ve slohu got., 2 kláštery, gymnasium, reálku, biskup. chlapec. seminář, 3 špitály, sirotčinec, měst. spořitelnu, koželužnu, pivovar, čilý obchod s obilím, koňmi, dobytkem a navštěvované výroč. trhy.

Související hesla