Strauss Richard

, německý skladatel a dirigent; působil jako dirigent operních divadel 1886 – 89 a 1894 – 98 v Mnichově, 1889 – 94 ve Výmaru, 1898 – 1918 v Berlíně a 1919 – 24 ve Vídni. V roce 1910 dirigoval v Národním divadle v Praze svou operu Elektra. Ve skladbě představitel pozdního romantismu. Z díla: opery (Salome, Růžový kavalír, Ariadna na Naxu, Žena beze stínu, Arabella, Mlčenlivá žena), symfonické básně (Macbeth, Don Juan, Smrt a vykoupení, Enšpíglova šibalství, Tak pravil Zarathustra, Don Quijote, Život hrdinův), symfonie (Alpská symfonie), instrumentální koncerty (2 koncerty pro lesní roh), komorní tvorba, písně, balet Legenda o Josefovi.

Ottův slovník naučný: Strauss Richard

Strauss: Strauss: Richard, hud. skladatel něm. (*1864 v Mnichově). Jeho otec byl komorním hudebníkem v Mnichově, kde Strauss: byl žákem W. Meyera a svým talentem skladatelským obrátil na sebe pozornost Hanuše v. Bülowa. Přičiněním tohoto Strauss: stal se r. 1886 vévodským ředitelem hudby v Meininkách, r. 1889 dv. kapelníkem ve Výmaru, vedle Lassena. R. 1895 vrátil se do Mnichova, ale r. 1898 jmenován dvorním kapelníkem v Berlíně. Při hrách bayreuthských dirigoval od r. 1894 operu »Tannhäuser«. Strauss: jest skladatelem nejmodernějšího směru a vyniká zvláště v instrumentaci. Složil symfonii do F moll (1884), serenádu pro 13 dechových nástrojů, symfonické básně: Aus Italien (1886); Don Juan (1889, podle Lenaua); Macbeth (1891); Tod und Verklärung; Till Eulenspiegel (1894); Also sprach Zarathustra (1896); Don Quixote (1898); Ein Heldenleben (1899); Wanderers Sturmlied pro sbor a orchestr (1885) a opery: Guntram (na vlastní text, 1894) a Die Feuersnot (1901). Srv. Seidl a Klatte, Richard Strauss: (Praha, 1896), Brecker, Richard Strauss: (Lip., 1900).

Související hesla