Stráž pod Ralskem

, město v severních Čechách v okrese Česká Lípa, na Ploučnici; 4 110 obyvatel (1999). Okolí devastováno těžbou uranu (výluhovou metodou; ukončena v 90. letech 20. stol.). Věznice. – Renesanční zámek (1563) na místě gotického hradu ze 13. stol. s přírodním parkem, renesanční kostel přestavěn barokně (1772 – 79). Kolem gotického hradu v pol. 13. stol. vzniklo městečko, jehož existenci potvrzuje listina českého krále Václava II. ze srpna 1283. Město vlastnili postupně rod pánů ze Stráže (také páni z Vartemberka), Albrecht z Valdštejna, Lichtenštejnové a Hartigové. Císař Rudolf II. městu udělil městskou pečeť se znakem květu (dnes slunečnice). Do roku 1945 název Vartemberk.

Ottův slovník naučný: Stráž pod Ralskem

Stráž, město t., viz Vartemberk.

Vartemberk, Vartenberk (Wartenberg), město v Čechách, 310 m n. m., hejtm. Čes. Lípa, okr. Mimoň, má 235 d., 1993 obyv. n. (1900), far. kostel, vystavěný r. 1772 na místě starého (r. 1384 připomínaného), 4tř. šk., pš., telegraf, četn. stanici, měst. spořitelnu, spořitel. a zálož. spolek, mlékařské družstvo, 2 mlýny, po domácku tkalcovství a výroč. trhy. Opodál pískovcové lomy a popl. dvory Malé a Velké Ralsko. Alod. statek se dvorem, pivovarem, pilou a šindelnou drží František říš. hr. Hartig. – Uprostřed XVI. stol. Vtráž měl měst. práva a erb měst.: ve stříbrném štítě červenou rožmberskou růži. – Hrad Vtráž, pův. Stráž, založen v 2. pol. XIII. stol. a první známý držitel jeho Beneš z Vartemberka zapsal se s hradem svým r. 1277 králi Václavovi. Potomci Benešovi seděli zde po celé XIV. a v 1. pol. XV. stol. Před r. 1438 zmocnil se hradu Mikuláš Sokol z Lamberka, v l. 1479 – 82 připomíná se Linhart z Gutšteina a jeho syn Burjan (r. 1487), od něhož Vtráž koupil Jan z Vartemberka a prodal jej ještě s jiným zbožím Bartoloměji Hiršpergerovi z Kynygsheimu, jehož potomci se tu připomínají do bitvy na Bílé Hoře. Tehda Jan Baltazar a Erasmus bratří Hiršpergerové z Hiršperku a z Kynygsheimu přistoupili ke konfederaci stavů odbojných, začež z trestu propadl statek jejich Vtráž konfiskaci a prodán od komory české Albrechtovi z Valdšteina. Tento udělil (r. 1633) Vtráž pod léno Krištofovi Pavlovi z Liechtensteina. Poč. XVIII. stol. Vtráž dostal se do rodu hr. Hartigů. R. 1646 vypálili město Švédové.

Související hesla