Středomoří

, oblast zahrnující pobřežní oblasti Středozemního moře na evropském, asijském i africkém kontinentě a ostrovy ležící ve Středozemním moři. – Subtropická oblast s charakteristickým středomořským podnebím (suchá a horká letní období a zimní období deštů) a středomořským rostlinstvem (stálezelené křovinaté porosty přizpůsobené dlouhému období sucha, tzv. macchie). Typickými plodinami jsou olivovník, citrusy, vinná réva, kukuřice, tabák, obilí a zelenina. – Evropská část Středomoří tradičně patří k hlavním oblastem cestovního ruchu světového významu; je vyhledávaná díky stálému letnímu podnebí, vybaveným letoviskům a množství antických i středověkých památek. Cestovní ruch je rozvinut i v asijském a africkém Středomoří (turecká riviéra, Izrael, Egypt, Tunisko, Maroko). – Oblast Středomoří patří k nejstarším kolébkám starověkých civilizací; např. v oblasti dolního toku Nilu lze sledovat souvislý vývoj osídlení od nejstaršího neolitu přibližně od 6 tis. let př. n. l., v prostoru Egejského moře přibližně od 3. tis. př. n. l. Státní útvary na území Egypta vznikaly na konci 4. tis. př. n. l., první evropské státní útvary vznikaly na území dnešního Řecka a Itálie. Asijské Středomoří (Jeruzalém, Betlém aj.) je spojováno s počátky křesťanství, židovství i islámu.

Ottův slovník naučný: Středomoří

Středomoří, oblasť Středozemního moře.

Související hesla