Středoněmecký průplav

, německy Mittellandkanal – umělá vodní cesta v Německu spojující povodí Labe, Vezery, Enže a Rýna; délka 465 km. Významná trasa nákladní lodní dopravy (splavnost pro lodě s výtlakem do 1 000 t). Otevřen v roce 1938.

Související hesla