Strejc Jiří

, český spisovatel, bratrský kněz a teolog, jeden z překladatelů Kralické bible. Autor výchovných spisů, básní, úprav žalmů. V roce 1575 se účastnil v Praze jednání o české konfesi. V roce 1590 na lipnické synodě byl obviněn ze zavádění novot v obřadech i v učení jednoty.

Ottův slovník naučný: Strejc Jiří

Strejc: Strejc: (Vetter) či Strejček Jiří, spis. českobratrský (*1536 v Zábřeze – †1599 v Židlochovicích). Navštěvoval s počátku školu mladoboleslavskou, r. 1560 poslán byl na universitu do Královce a r. 1561 do Tubink. R. 1562 stal se jáhnem a r. 1567 knězem. Usídlil se pak ve Hranicích na Moravě. Zde způsobil pohoršení mezi Bratřími tím, že se oženil. R.1575 účastnil se v Praze porad o »českou konfessį. R. 1577 Strejc: stal se členem úzké rady. R. 1590 byl viněn na synodě lipnické, že zavádí novoty v obřadech i učení, že neposlouchá rozkazů starších a pod. Strejc: se podrobil, musil však přestěhovati se do Židlochovic. V literatuře proslul jako jeden z překladatelů bible Kralické; přeložil zvláště žaltář, jejž vydal o sobě: Žalmové aneb zpěvové sv. Davida v rytmy české nově vyložení a k zpívání zformovaní (Králíky, 1587 a 1590). Dále vydal knížky dvě: Zrcadlo poctivé ženy a Naučení manželům (Olom., 1613); Knihy čtyry skladu všelikého zboží moudrosti nebeské (překlad Calvinových »Institutiones theologiae, vyd. 1617 od J. Opsimatesa bez udání roku a místa) a Mravové aneb naučení potřebná dítkám, rytmy českými sepsaná (Pr., 1600). J.F.