Strniště

, strnisko – dolní části stébel a stonků zbývající na poli po posečení porostů obilnin, luskovin, olejnin, ale i zastoupených plevelů, podsetých plodin apod. Strniště dosahuje výšky 10 – 15 cm.

Související hesla