Strništní plodiny

, zemědělství plodiny, které se pěstují po sklizni hlavních plodin; poskytují píci nebo se využívají k zelenému hnojení.