Stúp

, stúpa – buddhistická volně stojící stavba, původně náhrobní, uchovávající ostatky Buddhy, jeho žáků nebo jiných významných buddhistických osobností. Později i stavba pamětní, budovaná na významných buddhistických lokalitách. Stúpy menších rozměrů byly často budovány jako votivní objekty. V Indii obvykle polokulovitá stavba na kruhovém půdorysu, završená kvádrem pro uložení ostatků, s kamenným slunečníkem na vrcholu, obehnaná kamennou zdí se čtyřmi branami. S buddhismem se rozšířila do dalších zemí a nabyla nových, místně specifických podob: na Šrí Lance je to dágoba, v Tibetu čorten, v jihovýchodní Asii čedi, čaitja a na Dálném východě pagoda. Uctívání stúp se děje rituálním obcházením spojeným s meditací.

Související hesla