Stupeň

, geologie chronostratigrafická jednotka; nižší než oddělení a vyšší než chronozóna. Viz též chronostratigrafie.

Související hesla