Sturm und Drang

, Bouře a vzdor – německé literární hnutí 1767 – 85, patřící do evropského proudu preromantismu; bylo zaměřeno nejen proti aristokratickému klasicismu, ale zejm. proti soudobým tendencím středoevropské umírněné varianty osvícenství, jejímž krajním výrazem byl tak zv. osvícenský absolutismus. Sturm und Drang zdůrazňoval tvořivou svobodu osobnosti, odmítající konvence a společenské předsudky a řídící se jen vlastním srdcem; upřednostňoval cit a vášeň oproti intelektualismu a racionalismu. Proti městské civilizaci kladl volnost přírody a života v ní a přikláněl se k lidovým tradicím. Ideálem pro autory tohoto období byly silné osobnosti, géniové; proto se hnutí nejprve nazývalo „období génia“. Nejlepší díla vznikla v oblasti dramatu a vytvořili je zejm. (v raném období tvorby) J. Ch. F. Schiller a J. W. Goethe. V poezii se básníci přikláněli k tradici lidové tvorby, zvláště písňové a baladické (G. A. Bürger Lenora); z klasických forem se nejvíce uplatnily ódy a hymny.

Ottův slovník naučný: Sturm und Drang

Sturm und Drang nazývá se perioda čili údobí v něm. literatuře od poč. XVII. až do konce let 80tých XVIII. stol.,

Související hesla