Stylistika

, jazykověda disciplína zkoumající styl a výstavbu jazykových projevů (jednotky od věty výše, zpravidla celé texty, jejich druhy, žánry) a rozvrstvení jazyka podle stylů.

Ottův slovník naučný: Stylistika

Stilistika viz Slohověda.

Slohověda (stilistika) jest systematické sestavení pravidel slovesného slohu, zvláště pokud podmíněna jsou povahou řeči. Systematika tato jest většinou dědictvím ze starověku a řízena bývá hlavně praktickými účely. Potřebuje značného zdokonalení a jemnějšího propracování, k čemuž zvláště přispěti může literární historie sbíráním a účelným tříděním dané látky slohové.

Související hesla