Štýrsko

, německy Steiermark – spolková země v jihovýchodním Rakousku; 16 388 km2, 1,2 mil. obyvatel (1999), správní středisko Graz (241 000 obyvatel, 1998). Západní a střední část je vyplněna Alpami (Nízké Taury, Dachstein), na jihovýchodě leží nížiny. Osu území tvoří řeka Mura. – Významné jsou nerostné zdroje; těží se železná ruda (Eisenerz), magnezit, hnědé uhlí, grafit, sůl, sádrovec. Průmysl hutnický, strojírenský, dřevozpracující, papírenský, elektrotechnický. Chov skotu, na jihovýchodě se pěstuje kukuřice, ovoce, vinná réva. V Alpách cestovní ruch. – Původně keltské osídlení, od 15 př. n. l. bylo součástí římské říše. V 5. stol. příchod germánských a později slovanských kmenů. V 10. stol. byly zřízeny pohraniční marky římskoněmecké říše; sjednocování území. Od roku 1180 vévodství, v letech 1186 – 1246 bylo Štýrsko majetkem Babenberků, od roku 1276 Habsburků. Od 1919 je spolkovou zemí Rakouska; část jižního Štýrska s převahou slovinského obyvatelstva byla odstoupena Jugoslávii.

Související hesla