Subdukce

, geologie proces, ve kterém se litosférická deska (oceánská, kontinentální) podsunuje pod jinou litosférickou desku (oceánskou, kontinentální) nebo pod ostrovní oblouk. Proces subdukce je hlavním procesem recyklace materiálu ze zemské kůry do zemského pláště. Subdukující materiál prodělává metamorfní změny; fázové transformace a uvolňování těkavých složek (vody, plynů ale i taveniny) ze subdukující desky způsobuje vulkanickou aktivitu v oblastech subdukce. Subdukcí při kolizi dvou kontinentálních desek dochází ke zvýšení mocnosti kůry, na hranici mezi kontinentální a oceánickou kůrou vznikají oceánické příkopy. Viz též tektonika.

Související hesla