Subjekt právního vztahu

, fyzická nebo právnická osoba nadaná právní subjektivitou. Nositel subjektivního práva nebo právní povinnosti. Subjekt právního vztahu je zásadně též nositelem způsobilosti k právním úkonům, tzn. způsobilosti vlastními úkony brát na sebe práva a povinnosti. V zákonem stanovených případech však může být způsobilost fyzické osoby k právním úkonům omezena, nebo může být tato osoba rozhodnutím soudu způsobilosti k právním úkonům zbavena.

Související hesla