Substrát

1. biologie a) látka, která se mění účinkem enzymů, katalyzátorů dějů v živých buňkách. Viz též metabolismus; b) podklad – živné médium pro pěstování biologických kultur (např. mikroorganismů, buněčných kultur). Tuhé prostředí, které poskytuje živný podklad rostlinám (např. půda, prsť); 2. biochemie reaktant, látka, na jejíž chemickou přeměnu je kladen důraz při chemické reakci. Strukturně jednodušší je činidlo, tj. látka nezbytná k tomu, aby její interakcí se substrátem mohla reakce nastat; 3. jazykověda zaniklý jazyk (jazykový jev) původních obyvatel určitého území, který se zachoval v jazyce jiném (v jazyce nového obyvatelstva, s nímž obyvatelstvo původní splynulo), popř. jazyk (jazykový jev), který se nově ujal a nahradil původní. Viz též adstrát, superstrát; 4. zemědělství hornina, jejíž přeměnou (zvětráváním a dalšími půdotvornými procesy) vzniká půda.

Související hesla