Subtropický pás

, subtropy – podnebný pás rozkládající se přibližně mezi 25° a 35° s. š. a j. š. Pro podnebí pevnin je příznačné suché léto (převládá tropický vzduch) a mírná vlhká zima (vliv vzduchu mírných šířek). Na západních okrajích pevnin (např. Středomoří) se letní průměrné teploty blíží až k 30 °C, zimní se pohybují mezi 10 – 12 °C. Roční úhrn srážek (přicházejí hlavně v zimním období) se pohybuje kolem 500 mm, ale mohou dosahovat až 1 000 mm. Srážky v podobě sněhu se vyskytují jen výjimečně. Východní okraj pevnin má subtropické podnebí se suchou zimou a srážkami koncentrujícími se do letního období. Typickým porostem jsou subtropické tvrdolisté lesy a křoviny. V mnoha oblastech subtropů se pěstují subtropické plodiny.

Ottův slovník naučný: Subtropický pás

Subtropický, přiléhající k tropům čili obratníkům na severní i na jižní polokouli. Jest tedy subtropický, pás severní a subtropický, pás jižní, oba vyznačují se rovnoměrnou temperaturou a zimními dešti.

Související hesla