Sudokopytníci

, Artiodactyla – řád býložravých savců, u nichž svislá osa končetiny prochází mezi mohutným 3. a 4. prstem, opatřeným velkým kopytem. Některé druhy mají slabší 2. a 5. prst, oba opatřené menšími kopýtky; 1. prst není vyvinut. Sudokopytníci se dělí na tři podřády: nepřežvýkavé (prasatovití, pekari a hroši), mozolnatce (velbloudi, lamy) a přežvýkavce.

Ottův slovník naučný: Sudokopytníci

Sudoprstci, sudokopytníci (Artiodactyla) jest řád ssavců kopytnatých, kteří v poslední době geologické v přečetných rodech a druzích po zemi se rozšířili. Na nohách mají 2 neb 4 prsty, na jejichž konce při schůzi našlapují. Záprstní a přednártní články nohy jsou prodloužené a často v jednu kosť srostlé. Kosť hlezená v chodidle jest kloubně spojena s kostí holenní a loďkovou; kosť patní však jest spojena kloubkem jen s kostí lýtkovou. Do tohoto řádu náležejí: vepři (Suina), hrochové (Hippopotamida), přežvýkavci, a to: dutorozí (Cavicornia), parohatí (Cervina), žirafy (Devexa), kabaři (Moschidae), velbloudi (Camelidae) a kančilové (Tragulidae). Sx.

Související hesla