šúdrové

, příslušníci nejnižší ze čtyř kast hinduistické společnosti. Kastu šúdrů tvoří řemeslníci, sluhové, námezdní dělníci. Viz též varna.

Související hesla