Suetonius

, římský historik. Autor životopisů římských rétorů, básníků, historiků aj. (De viris illustribus – O význačných literátech) a 12 císařů, od Caesara po Domitiana (De vita Caesarum – Životopisy dvanácti císařů), jež se staly vzorem biografické literatury ve středověku i renesanci.

Související hesla