Sufragán

, katolický biskup podřízený arcibiskupovi. Též světící biskup nebo duchovní s hlasovacím právem v církevních shromážděních.