Süleyman I. Kanuni (Zákonodárce)

, osmanský sultán od roku 1520. Za jeho vlády dosáhla Osmanská říše největšího územního rozsahu. Svou vládu zahájil expanzí do střední Evropy a Středomoří (1521 dobyl Bělehrad, 1522 Rhodos, 1565 Maltu). V roce 1526 v bitvě u Moháče porazil armádu Ludvíka Jagellonského a rozšířil osmanské panství až k Dunaji. 1529 obléhal Vídeň. Své výboje zaměřil i do severní Afriky (1529 dobyl Alžírsko, 1534 Tunisko, 1551 Tripolsko) a do Asie (1534 dobyl Bagdád a připojil Mezopotámii, poté i Jemen). S přispěním svých rádců (Mehmed paša Sokollu) vytvořil funkční systém správy říše. Zahájil přestavbu hlavního města Konstantinopole (Istanbulu).

Související hesla