Šumavské podhůří

, území v jihozápadních Čechách, je součástí Šumavské hornatiny; nejvyšší hora Libín, 1 096 m n. m. Členitá vrchovina až hornatina, tvořena předprvohorními krystalickými horninami s průniky granitů. Hluboká údolí jsou oddělena hřbety a skalnatými vrchy.

Související hesla