Sumer

, akkadské označení jižní Mezopotámie ve starověku. Od konce 4. tis. př. n. l. do zač. 2. tis. př. n. l. obýván národem Sumerů. Z 3. tis. př. n. l. je doložena řada městských států (např. Eridu, Ur, Uruk, Lagaš, Umma, Nippur, Kiš a Šuruppak). Na konci 3. tis. př. n. l. byl Sumer sjednocen pod vládou 3. dynastie urské (2111 – 2003 př. n. l.), která byla vyvrácena nájezdy Elamců a kočovných Amorejců.

Související hesla