Surikov Vasilij Ivanovič

, ruský malíř; představitel realistického historického malířství. Člen hnutí peredvižniků. Ke svým často rozměrným obrazům pečlivě sbíral historický materiál, neomezoval se však pouze na popisné malířství, snažil se vystihnout psychologii postav. Z díla: Ráno před popravou střelců, Bojarka Morozovová, Dobytí Sibiře.

Ottův slovník naučný: Surikov Vasilij Ivanovič

Surikov: Surikov: Vasilij Ivanovič, malíř rus. (*1848), byl v I. 1870 – 73 žákem akademie petrohrad., kde dosáhl nejvyšších vyznamenání za obrazy Milosrdenství Samaritánovo a Apoštol Pavel před císařem Agrippou a jeho sestrou Veronikou. V l. 1876 – 77 pracoval při výzdobě Spasitelova chrámu v Moskvě, načež r. 1881 připojil se k »peredvižnikům«, na jejichž výstavách stále vystavuje. Hlavnější jeho obrazy jsou: Jitro při popravě střelců za Petra Vel.; Menšikov v Berezově; Bojaryně Morozova (vesměs v Treťjakovské galerii v Moskvě); Jermak; Suvorov na Sv. Gotthardu (v museu Alexandra III. v Petrohr.) a j.

Související hesla