Sútra

, v hinduistické odborné a filozofické literatuře maximálně stručná formulace určité myšlenky (politické, filozofické, náboženské, právnické, gramatické aj.), popř. pravidla určená k trvalému zapamatování. Sútry vznikaly asi od pol. 1. tis. př. n. l. (nejstarší dochované filozofické sútry pocházejí z 5. stol. n. l., právnické asi z 1. až 3. stol.). Řada staroindických vědních oborů a filozofických škol vychází z autoritativních souborů súter, k nimž byly později psány komentáře a výklady. V mahájánovém buddhismu jsou v sanskrtu psané sútry často obšírné traktáty, které rozvádějí vyprávěcí formou důležitá filozofická témata. V bráhmanské literatuře se vyvinuly v šástry. Některé byly během 1. pol. 1. tis. přeloženy do čínštiny a staly se východiskem dalšího vývoje buddhismu na Dálném východě.

Ottův slovník naučný: Sútra

Sútram (v sanskrtě vl. »nit«) v ind. literatuře jest spis, vykládající stručnou, ale obsažnou formou o nějaké nauce. Jsou sútra obsahu nejrozmanitějšího (filosofického, mathematického, mluvnického atd.); z nich zvláštní vážností a důležitostí vynikají sútra náboženská a právní. Ztý.

Související hesla