Svatá říše římská

, nejpoužívanější název Římskoněmecké říše. Užíván od pol. 12. stol. za vlády Friedricha I. Barbarossy.

Související hesla