Svatá země

, ve středověku označení pro Palestinu jako území s místy spjatými podle Nového zákona s životem a smrtí Ježíše Krista. V širším smyslu celé území dobyté křižáky během křížových výprav do Palestiny se symbolickým centrem v Jeruzalémě.

Související hesla