Svátost

, obřad v mnoha křesťanských církvích, jímž se smyslově vnímatelnými znaky (slovy a symbolickými úkony) naznačuje a podle některých křesťanů skutečně poskytuje milost. Většina církví řadí křest a eucharistii (večeři Páně) ke svátostem; katolíci, staré východní církve, pravoslavní a starokatolíci připojují ještě biřmování (myropomazání), svátost smíření (pokání), pomazání nemocných, jáhenské, kněžské a biskupské svěcení a manželství.

Související hesla