Svatováclavský výbor

, revoluční orgán zejm. pražských občanů 12. 3. – 10. 4. 1848. Předchůdce Národního výboru. Jeho úkolem bylo prosadit ve Vídní požadavky tzv. první a druhé pražské petice. Viz též revoluce v českých zemích 1848 - 1849.

Ottův slovník naučný: Svatováclavský výbor

Svatováclavský výbor nazýval se výbor 27 členů zvolených dne 11. bř. 1848 od shromáždění lidu obou národností v lázni Svatováclavské v Praze za tím účelem, aby pečoval o provedení usnesení ve schůzi té učiněných a bděl nad veřejným pořádkem. Výbor tento za nedlouho splynul s kommissí, kterou byl sestavil místodržitel hr. Stadion k poradám o provedení oprav, a tak povstal Národní výbor.

Související hesla