švestka domácí

, Prunus domestica dvouděložná rostlina z čeledi růžovitých, z rodu slivoň (Prunus). V ČR je to nejčastěji pěstovaná ovocná dřevina, pravděpodobně hybridního původu, Prunus spinosa × Prunus cerasifera. Pěstuje se v četných sortách.

Ottův slovník naučný: švestka domácí

Švestka, Prunus domestica, v ohl. bot. viz Prunus. Švestka, je pro Čechy a Moravu nejvýznamnějším druhem ovoce peckového. Jest to strom prostředně veliký, který dosahuje stáří kol 50 let a bývá vysazován nejen v zahradách, ale i do stromořadí kol cest. O původě není zhola nic známo, o stáří kultur však svědči množství místních odrůd, které však změnou místa záhy pozbývají i znakův. Obyčejný druh označuje se jako švestka, domácí, místní odrůdy nesou pak označení podle místa, tak dolanské, jičínské, nebo podle vypěstitele, na př. Valtrovy. Světového jména požívá švestka, bosenská (čerovača), která je rozšířena ve všech zemích jihoslovanských. Vedle těchto místních druhů je ještě několik odrůd, jež se liší dobou zrání, jako Anička, Anna ranná; odrůdy jinde, hlavně v Německu vypěstované, nejsou již ryzí typy, nýbrž míšenci švestky domácí s některou slívou, na př. švestka, bulerthalská. Švestka, po výtce libuje si ve vlhčích, případně i polostinných polohách v kypřejší půdě. Množení děje se kořenovými odnoži, šlechtěním na slivoň a někdy též ze semene. Ovoce je důležitým činitelem obchodním; vedle syrového hojně se upotřebuje k výrobě povidel, pálení slivovice a k sušení. Dřevo švestkové je dosti tvrdé, červené a hodí se soustružníkům. Pražená jádra hodí se k výrobě cikorky. Fln.

Související hesla