švétámbarové

, indická sekta, jedna ze dvou hlavních džinistických sekt, které vznikly v 1. stol. rozpadem původní jednotné džinistické církve (tírth), za jejíhož zakladatele je považován světec Vardhamán Mahávíra. Švétámbarové tvrdí, že Mahávíra byl ženat, a odmítají tvrzení, že žena nemůže dojít spásy (mókša), dokud se nenarodí jako muž; přijímají tedy do svých řad i ženy. Na rozdíl od digambarů uznávají zachované kanonické spisy (siddhántah) a mniši nejsou povinni chodit nazí. Hlavním střediskem džinistů je indický stát Gudžarát.