Světec

, muž či žena (světice) v katolické nebo pravoslavné církvi, oficiálně uznávaní za svaté (viz též svatořečení) na základě mučednické smrti nebo příkladného křesťanského života. Světci (apoštolové, mučedníci, pastýři, učitelé a učitelky církve, panny, řeholníci, ti, kdo konali skutky milosrdenství, vychovatelé, matky rodin a ostatní) jsou považováni za vzory k následování a za nebeské přímluvce u Boha.

Související hesla