Světová osa

, přímka rovnoběžná s rotační osou Země, procházející místem pozorování.

Související hesla