Svorkové napětí zdroje

, elektrické napětí, které lze určit výpočtem nebo měřením na svorkách zdroje elektrického napětí. Není-li ze zdroje odebírán žádný proud, má toto napětí hodnotu stejnou jako elektromotorické napětí zdroje (tzv. napětí naprázdno). Je-li ze zdroje odebírán proud, pak je svorkové napětí zdroje vždy menší než elektromotorické napětí, a to o úbytek napětí na vnitřním odporu zdroje.

Související hesla