Swieten Gerhard van

, nizozemský lékař. Od roku 1745 osobní lékař Marie Terezie. Ideolog tereziánských osvícenských reforem; zasadil se o reformu vídeňské univerzity, zejm. lékařské fakulty, a o výstavbu nemocnic.

Ottův slovník naučný: Swieten Gerhard van

van Swieten: v. S. Gerhard, znamenitý lékař nizoz. (*1700 v Lejdě – †1772 v Schönbrunnu). Filosofické a státovědecké studie vykonal v Levně, přírodní vědy a lékařství pak studoval v Lejdě za vedení H. Boerhaavea, jehož nejintimnějším žákem se stal a pod jehož záštitou také soukromé přednášky akademické konal. Vedle praxe lékařské věnoval se rozsáhlým a všestraným studiím vědeckým. R. 1745 povolán byl do Vídně za osobního lékaře císařovny Marie Terezie. Postupně byly mu svěřovány rozmanité vynikající úkoly a všude S. působil směrem reformním, nedbaje jako cizinec naprosto domácích utkvělých řádův a tuhého odporu, kterýž veden byl nejurputněji se strany jesuitské. Budiž tu především uvedena jeho činnost jako bibliotékáře dvorní knihovny a později v úřadě censora, kterýž odňat byl jesuitům a jemu přidělen, pak reformy zdravotnictví ve Vídni a ve všech zemích Rakouských, jmenovitě však reorganisace vyučování na veškerých fakultách lékařských i filosofických. Těše se neobmezené důvěře císařovny dovedl všude vyvolati a zaříditi ústavy nejvhodnější a povolati, po případě vychovati síly nejschopnější. V tom ohledu je tvůrcem t. zv. prvé lékařské školy vídeňské. Nejznamenitější jeho dílo jsou učené kommentáře k Boerhaaveovým Aforismům: Commentarii in Hermanni Boerhaave Aphorismos de cognoscendis et curandis morbis (5 dílů, Lejda, 1741 – 72 a častěji na rozm. m. i v rozličných překladech), z něhož mnohá místa byla také častěji samostatně vydávána i překládána. Srv. Th. Puschmann, Die Medicin in Wien während der letzten Hundert Jahre (1884); Fournier, Gerhard van S. als Censor (1877).

Související hesla