Syagriovo království

, území mezi řekami Loire a Somme v Galii (dnešní Francii), které po pádu západořímské říše 476 vyhlásil římský místodržitel Syagrius (kolem 430 – 486) za své království. V roce 486 dobyto Chlodvíkem I. a stalo se základnou vznikající franské říše.

Související hesla