Sychra Matěj Josef

, český básník; katolický kněz. Autor vlasteneckých básní (Maličkosti v řeči vázané) a literatury náboženské a výchovné (Kázání). Vydavatel zábavných a vzdělávacích časopisů (Povídatel, Kratochvilník, Kratochvilná včelička).

Ottův slovník naučný: Sychra Matěj Josef

Sychra: Sychra: Matěj Josef, kněz a buditel čes. (*21. pros. 1776 v Ústí n. O. – †19. bř. 1830). Vzdělán již z domova v hudbě užíval, jako jeho bratři, v Praze zpěvácké fundace u sv. Trojice (pod správcem kůru V. Faltisem), navštěvoval v Praze školy normální (1790 – 91), třídy gymnasijní u piaristův na Novém městě (1792 – 96) a poslouchal filosofické předměty na universitě (1797 – 98), kdež tehdy působili St. Vydra a Meissner. Po studiích theologických (1799 – 1801) vysvěcen v Chrasti (1801), kaplanoval v Sebranicích, Bystrém, Něm. Bělé na Chrudimsku a farářoval v Jimramově a od r. 1824 do smrti ve Žďáru zámeckém na hranicích českomoravských. Byl kněz snášelivý, jak svědčí poučení, jehož se mu dostalo z Brna, »že je to věc neslušná a pohoršlivá, když kněz katolický důvěrně obcuje s berany a bratříčkuje se s jejich predykanty«. Horlivě stýkal se s osvětnými činiteli soudobými, přispíval hojně do časopisův a složil 3 sv. Kázání (I. a II. Brno, 1814; Chrudim, 1817); naučný spis Veleslavín (Praha, 1847); četné spisy pro mládež (viz u Rybičky str. 24. pozn.); prostonárodní knihy zábavné: Povídatel (Brno a Olomouc, 1815 – 17, 3 sv.), Kratochvilník (Brno, 1819 – 20, 2 sv.) a Kratochvilná včelička (Brno, 1827); veršem Maličkosti (Hradec Kr., 1823). Také převedl Kotzebuovo Přestrojování (v »Dobroslavų X.) a »svobodně« Molièreova Bezděčného lékaře (Hradec Kr.,1812). Držel se pravopisu bratrského a přízvuku, proti analogistům vyslovil se v české i něm. předmluvě záslužné své fraseologie: Versuch einer böhmischen Phraseologie durch kurze, alphabetisch geordnete, den echten Geist der čechischen Sprache aussprechende und der grosseren Gemeinnützigkeit wegen verdeutschte Sätze (Brno, 2 sv. [A – L, M – Z], 1821 – 22). Také texty k písním složil. Srv. Matěj Josef Sychra:, obraz životopisný, jejž vykreslil A. Rybička v »Osvětě« VI. (1876) str. 20 sl.