Synaxář

, sborník legend o životě svatých v pravoslavné církvi.