Synchronie

, současnost, soudobost; současná existence nebo současný průběh jevů.