Synkretismus


1. spojování různorodých prvků; přístupů, názorů a podobně;
2. jazykověda splývání (např. vokativu s nominativem: Pane Kubásek).

Ottův slovník naučný: Synkretismus

Synkretismus, z řec., jest úsilí rozpory pojmové vyrovnávati pomocí ústupků až k smíšení názorů. Jednota dosažená jest ovšem jen povrchní a zdánlivá. Synkretismus, vyskytuje se v dějinách filosofie a theologie. Zde bráno k němu útočiště jmenovitě v dobách subtilních rozporův náboženských, kde šlo o to, aby stranám tak bylo vyhověno, by každá v jednom a témž základu myšlenkovém viděla uplatněny svoje ideje. Theologové protestantští podporující takovéto snahy irénické zváni synkretisté.

Související hesla