Synkrize

, termín, kterým J. A. Komenský označoval svou metodu poznání; navazovala na analytickou a syntetickou metodu a jejím cílem bylo objevovat a pochopit jednotlivé pravdy a vytvářet jednotný a ucelený obraz světa.