Synonymie

, jazykověda souznačnost; znaky formálně různé mají týž (v některých pojetích podobný) význam; synonymie se uplatňuje i mezi gramatickými konstrukcemi (Zakázal nám, abychom tam chodili / Zakázal nám tam chodit), ale nejznámější je synonymie slov. O úplné synonymii lze uvažovat spíše teoreticky; dvojice či trojice slov se sice mohou v některém významu krýt, ale každé z nich zpravidla má i vlastnosti, pro které je v jistém kontextu nezaměnitelné (specifický významový rys, spojitelnost, skladební vlastnosti, slovotvorné vztahy, stylový příznak): např. truchlit / rmoutit se / naříkat / bědovat / tesknit / trudit se.

Související hesla