Syntagma

, jazykověda a) textová kombinace kompatibilních prvků téže jazykové roviny, která je prvkem výstavby na rovině o stupeň vyšší; viz též paradigma; b) skladební dvojice.

Související hesla